Spring naar hoofd-inhoud

TSO, Tussen Schoolse Opvang

 Voor onze school verzorgt Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen (KOZV) het overblijven ofwel de Tussen Schoolse Opvang voor Het Mozaïek in Sluiskil.
Het overblijven zal plaatsvinden in de ruimte van de buitenschoolse opvang.
De kinderen van de onderbouw worden door de pedagogisch medewerker opgehaald in de klas. Zij neemt hen mee naar het overblijflokaal. De namen van de kinderen worden opgelezen en daarna kan er gegeten worden.
De overblijfgroep zal in tweeën gesplitst worden, groep 1 t/m 3 eet van 12.00 tot 12.30, groep 4 t/m 8 van 12.30 tot 13.00. De overige tijd spelen de kinderen lekker een half uurtje buiten. Om half 1 gaan de jongste kinderen gezamenlijk naar buiten om nog even een half uurtje te spelen op het plein. Bij slecht weer wordt dit uiteraard aangepast aan binnen activiteiten.
Dagelijks zijn er een gediplomeerde pedagogisch medewerker van KOZV en twee of drie vrijwilligers aanwezig bij het overblijven.
Tijdens het overblijven wordt er thee, melk en water aangeboden aan de kinderen. Dit is bij de prijs inbegrepen.

De kosten van het overblijven bedragen:
* Een jaarabonnement € 240,00
* strippenkaarten van 20x voor € 40,00
* strippenkaart van 50x voor € 100,00
* los overblijven voor € 2,25 per keer.

Aanpak
Het overblijven is voor de kinderen de tijd dat ze even vrij zijn van schoolbezigheden.
Het TSO-team zorgt ervoor dat de kinderen in een ontspannen, gezellige sfeer kunnen eten, hun verhaal kwijt kunnen en met elkaar kunnen spelen. De kinderen moeten zich op hun gemak voelen en ook de kans krijgen hun energie kwijt te kunnen.
De aanpak is er op gericht dat de kinderen zelfredzaamheid wordt aangeleerd en ze leren ook hun eigen probleempjes op te lossen. Dit alles onder toezicht van de medewerkers. Zij geven de kinderen positieve aandacht maar stellen ook eisen wanneer dat nodig is.
Wanneer er tijdens het overblijven problemen met kinderen zijn worden deze doorgegeven aan de leerkracht of wordt er contact opgenomen met de ouders.

Voor informatie, opmerkingen en uw vragen
Voor uw vragen over het overblijven kunt u terecht bij:
Charlotte Roels- de Leijser ( bso-contactpersoon) email: mozaiekbso@kinderopvangzvl.nl
Vera van Helleman (unitmanager kinderopvang / KOZV)
email: vvanhelleman@kinderopvangzvl.nl
Voor vragen over facturen kunt u contact opnemen met de afdeling planning & plaatsing van KOZV via tel.0115-612368 of via email planning@kinderopvangzvl.nl