Skip to main content

Onze missie

Het Mozaïek wil zich onderscheiden als een professionele en daadkrachtige school die een duidelijke plaats verwerft in Sluiskil.
Onze drijfveren zijn daarbij positieve omgang met elkaar en constructief omgaan met ieders competenties en talenten.
We doen dit vanuit een open houding naar elkaar, zowel ouders, leerkrachten en kinderen. Ieder met inzet van de eigen verantwoordelijkheden.
De school is een veilige plek met een positieve sfeer.

Wij zien het als onze missie om het beste uit leerlingen te halen waarbij ieder kind zich optimaal kan ontplooien op weg naar een goede toekomst.
Wij willen voor de kinderen een stevige basis vormen voor die toekomst.
Onze leerlingen hebben een prettige tijd op school en leren veel.

We staan open voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of anderszins.
Onze school is een ontmoetingsplaats voor alle gezindten en we verzorgen het onderwijs met eerbiediging van ieders overtuiging.